Sønderborg Samfundet

Generalforsamling

Sønderborg Samfundets generalforsamling

Generalforsamling

Hvert år afholdes en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til denne med mindst 14 dages varsel i årsskrifter eller ved annonce i den lokale dagspresse.

Generalforsamling 2023

Indkaldelse pr. 1. nov. 2022

Der indkaldes til den ordinære generalforsamling d. 8 januar 2023. Evt. forslag sends til formanden for Sønderborg Samfundet mindst 14 dage inden mødet.
8. jan 2023

Generalforsamlingen afholdes d. 8. januar 2023 kl. 16:00 på følgende addresse:

Kløverlykke 63
6470 Sydals

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt